arrow Patiënten login
 
 

Obesitas behandelingen

Omschrijving
Types obesitas
De oorzaken van obesitas
De gevolgen van obesitas

Niet heelkundige behandelingen
Patiëntengroep gewichtscontrole

Chirurgische behandelingen

De laparoscopische maagband
De sleeve gastrectomy
De gastric bypass

Plastische chirurgie


Niet heelkundige behandelingen

Om overgewicht te behandelen is het niet voldoende om alleen een dieet voor te schrijven. Veel van onze patiënten hebben er trouwens al meerdere geprobeerd maar behaalden op korte of langere termijn alleen ontgoochelende resultaten. Daarom moet het probleem ruimer aangepakt worden.

Om te beginnen kijken we niet alleen naar het gewicht op de weegschaal maar berekenen we van elke patiënt de BMI-waarde en kijken we na hoe het teveel aan vetweefsel verdeeld is over het lichaam. Er wordt ook een voedingsenquête afgenomen om te weten hoeveel en op welke manier de patiënt eet. Deze informatie vormt de basis voor de verdere therapeutische aanpak.

Behalve het veranderen van de eetgewoontes is voldoende lichaamsbeweging zeer belangrijk. Het is niet onze ambitie om topatleten te vormen maar we benadrukken het belang van voldoende dagelijkse fysieke activiteit, aangepast aan ieders leeftijd en ieders mogelijkheden.. De patiënten die het wensen kunnen hun lichamelijke conditie op een veilige manier opbouwen onder begeleiding van onze kinesitherapeute.

Als deze aanpak onvoldoende blijkt kan de arts bijkomende medicatie voorschrijven, steeds volgens internationaal geldende richtlijnen hieromtrent (BASO Consensus).

Ook onze obesitaschirurgie baseert zich op de internationaal geldende regels voor 'good medical practice'. Daarnaast worden zowel de internist als de psychiater van het team betrokken bij de beslissing om de patiënt al dan niet te opereren. Deze procedure kan misschien zwaar overkomen maar we willen vermijden dat patiënten overhaaste beslissingen nemen die achteraf niet de juiste of gevaarlijk blijken te zijn. Multidisciplinair advies is ook nodig om terugbetaling van de mutualiteit te bekomen.

Los daarvan wijzen studies uit dat patiënten die zich psychisch laten ondersteunen, algemeen ook betere resultaten halen. Behalve individuele psychiatrische en psychologische ondersteuning organiseert ons team daarom ook patiëntengroepen waarin patiënten samen met lotgenoten en onder professionele begeleiding, ook zelf op zoek gaan naar manieren om een duurzaam resultaat te bereiken.